DIGITALITZACIÓ

GESTIÓ DE CLIENTS (CRM)

DIGITALITZACIÓ

GESTIÓ DE CLIENTS (CRM)

EL NOSTRE PRINCIPAL OBJECTIU

Implementació digital d'estratègies de màrqueting relacional

Solucions que ajudin a digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els seus clients.

COM EL PODEM AJUDAR

Principals funcionalitats i serveis:

Gestió de clients: Visió 360 de la relació dels clients amb l´empresa. Centralització de la informació de totes les aplicacions i la transformació en coneixement. Canvi de “l’orientació al producte” a “l’orientació al client”.

Gestió de clients potencials, proveïdors, partners, stakeholders: gestió de totes aquelles persones, a més dels clients, relacionades amb l’empresa.

Automatització de la força de vendes (SFA): Creació de processos automàtics que alliberin els venedors de tasques no productives i que els dirigeixin al tancament d’operacions.

Gestió d’oportunitats: Control, des de la detecció de la necessitat fins al tancament de la venda, de totes les accions realitzades i de les ofertes presentades.

Accions o tasques comercials: Creades de forma manual i/o automàtica, que permetin orientar el treball de l´organització i la intercomunicació entre departaments.

Reporting, planificació i seguiment comercial: Capacitats de seguiment mitjançant indicadors (KPIs), pipeline i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari i capacitat de generació d’informes per al seguiment i el monitoratge de l’activitat comercial, contemplant ràtios deficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials.

Alertes: Visualització d’Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).

Automatització: Capacitat de definir automatismes que permetin definir i protocol·litzar cadascun dels processos de negoci, no només tasques comercials.

Gestió documental: Possibilitat de disposar de programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’inserir o vincular documents relatius o no a l’activitat comercial, propis o de tercers, així com disposar d’una base de coneixement.

Integració amb diverses plataformes: Disponibilitat d’API o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.

Projectes: Capacitat de planificar i seguir projectes o processos de postvenda.

Principals funcionalitats i serveis:

Gestió de clients: Visió 360 de la relació dels clients amb l´empresa. Centralització de la informació de totes les aplicacions i la transformació en coneixement. Canvi de “l’orientació al producte” a “l’orientació al client”.

Gestió de clients potencials, proveïdors, partners, stakeholders: gestió de totes aquelles persones, a més dels clients, relacionades amb l’empresa.

Automatització de la força de vendes (SFA): Creació de processos automàtics que alliberin els venedors de tasques no productives i que els dirigeixin al tancament d’operacions.

Gestió d’oportunitats: Control, des de la detecció de la necessitat fins al tancament de la venda, de totes les accions realitzades i de les ofertes presentades.

Accions o tasques comercials: Creades de forma manual i/o automàtica, que permetin orientar el treball de l´organització i la intercomunicació entre departaments.

Reporting, planificació i seguiment comercial: Capacitats de seguiment mitjançant indicadors (KPIs), pipeline i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari i capacitat de generació d’informes per al seguiment i el monitoratge de l’activitat comercial, contemplant ràtios deficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials.

Alertes: Visualització d’Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).

Automatització: Capacitat de definir automatismes que permetin definir i protocol·litzar cadascun dels processos de negoci, no només tasques comercials.

Gestió documental: Possibilitat de disposar de programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’inserir o vincular documents relatius o no a l’activitat comercial, propis o de tercers, així com disposar d’una base de coneixement.

Integració amb diverses plataformes: Disponibilitat d’API o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.

Projectes: Capacitat de planificar i seguir projectes o processos de postvenda.

LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL:
UNA OPORTUNITAT PER GARANTIR EL FUTUR DE LA SEVA ORGANITZACIÓ

Contacteu amb nosaltres i us explicarem com impulsar i accelerar el procés cap a la Digitalització i Indústria 4.0 de la vostra PIME o empresa.

OFICINA BARCELONA

C/ Sardenya, 397-399  2º 5ª

08025 Barcelona

Tel. 934 874 260

E-mail: teasa@teasa.es

Web: www.teasa-tech.es

Copyright©Teasa 2023. Tots els drets reservats.