DIGITALITZACIÓ

LLOC WEB I PRESÈNCIA A INTERNET

DIGITALITZACIÓ

LLOC WEB I PRESÈNCIA A INTERNET

EL NOSTRE PRINCIPAL OBJECTIU

Incrementar la presència de la seva marca a l'entorn digital i internet

Creació d’una pàgina web, WordPress, Landing page i Blogs i la prestació de serveis que proporcionin expansió de la presència a internet de la seva empresa, a les xarxes socials i als cercadors.

COM EL PODEM AJUDAR

Creació de pàgines web, WordPress, Landing page i Blogs:

Disseny gràfic i programació web completa, responsive i a mida: Creació dels apartats bàsics: pàgina dinici, presentació de lempresa, descripció de productes i/o serveis, dades i formulari de contacte, descripció de productes, etc.

  • Web responsive: dissenyada per adaptar-se a tota mena de dispositius: PC, tablet i smartphones.

  • Web Auto gestionable: : creació d’un gestor que permeti la gestió i el manteniment autònom de la pàgina web per part de l’empresa, sense la necessitat de recórrer al suport del proveïdor.

Presència de la seva marca a internet:

Presència de la marca a Xarxes socials: creació i alta de la fitxa als portals corporatius de les diferents xarxes socials més populars: LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, etc.

  • Posicionamient bàsic a internet: posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.

  • Optimització de la presència a cercadors (SEO bàsic): creació les de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

  • Utilització del Machine Learning: analitza de forma automàtica les necessitats dels seus clients per oferir-los un servei més personalitzat i eficaç o per generar idees d’inversió comercial i utilitzar-les en el procés de negociació.

Creació de pàgines web, WordPress, Landing page i Blogs:

Disseny gràfic i programació web completa, responsive i a mida: Creació dels apartats bàsics: pàgina dinici, presentació de lempresa, descripció de productes i/o serveis, dades i formulari de contacte, descripció de productes, etc.

  • Web responsive: dissenyada per adaptar-se a tota mena de dispositius: PC, tablet i smartphones.

  • Web Auto gestionable: : creació d’un gestor que permeti la gestió i el manteniment autònom de la pàgina web per part de l’empresa, sense la necessitat de recórrer al suport del proveïdor.

Presència de la seva marca a internet:

Presència de la marca a Xarxes socials: creació i alta de la fitxa als portals corporatius de les diferents xarxes socials més populars: LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, etc.

  • Posicionamient bàsic a internet: posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.

  • Optimització de la presència a cercadors (SEO bàsic): creació les de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

  • Utilització del Machine Learning: analitza de forma automàtica les necessitats dels seus clients per oferir-los un servei més personalitzat i eficaç o per generar idees d’inversió comercial i utilitzar-les en el procés de negociació.

LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL:
UNA OPORTUNITAT PER GARANTIR EL FUTUR DE LA SEVA ORGANITZACIÓ

Contacteu amb nosaltres i us explicarem com impulsar i accelerar el procés cap a la Digitalització i Indústria 4.0 de la vostra PIME o empresa.

OFICINA BARCELONA

C/ Sardenya, 397-399  2º 5ª

08025 Barcelona

Tel. 934 874 260

E-mail: teasa@teasa.es

Web: www.teasa-tech.es

Copyright©Teasa 2023. Tots els drets reservats.