DIGITALITZACIÓ

BUSINESS INTELLIGENCE I ANALÍTICA

DIGITALITZACIÓ

BUSINESS INTELLIGENCE I ANALÍTICA

EL NOSTRE PRINCIPAL OBJECTIU

Incorporar intel·ligència empresarial i millora de processos al vostre negoci

Solucions informàtiques que us permetin transformar les dades en informació, i la informació en coneixement, de manera que es pugui optimitzar el procés de presa de decisions en el vostre negoci.

COM EL PODEM AJUDAR

Principals funcionalitats i serveis:

Integració de dades: Des de les diferents aplicacions corporatives, fulls Excel, informació de webs, serveis de tercers, …

Magatzem i connectivitat: L’objectiu és disposar d’un magatzem de dades amb la informació integrada i amb processos de càlcul sobre aquestes dades, disponible per a tota l’organització, que proveeixi una imatge única i fidel de l’organització.

Informes: Disposició d’informes predissenyats i ad hoc per a tota l’organització, automatitzant les necessitats departamentals.

Quadres de comandament: Dashboards que mostren els indicadors de negoci rellevants per a la gestió de l’empresa i amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions.

Anàlisi: Disponibilitat d’un repositori connectat amb eines d’usuari, com l’Excel, que en facilitin l’apoderament i l’autonomia.

Machine Learning i Intel·ligència Artificial: Capacitat per disposar d’informació preparada per aplicar-hi processos d’aprenentatge automàtic o d’intel·ligència artificial, per al descobriment de patrons, tendències i qualsevol anàlisi més o menys complexa que es requereixi.

Business Activity Monitoring: Monitorització del negoci en temps real, amb la implementació de consoles i alerta que ajudin a la correcció de problemes en el moment que es produeixen i minimitzar pèrdues, maximitzar ingressos i/o millorar la satisfacció del client en minimitzar els errors.

Exportació de dades: Capacitat d’exportació de dades per cobrir necessitats d’integració amb altres sistemes o per facilitar l’enviament d’informació requerida per tercers.

Millora de la rendibilitat/maximització d’ingressos i reducció de costos: Optimitzant processos de negoci com: previsió de vendes, estimació de compres, compartir informació entre departaments, segmentació de clients, selecció de públic objectiu per a campanyes de màrqueting, millora de la cadena de subministraments, prevenció de l’abandó de clients, …

 

Principals funcionalitats i serveis:

Integració de dades: Des de les diferents aplicacions corporatives, fulls Excel, informació de webs, serveis de tercers, …

Magatzem i connectivitat: L’objectiu és disposar d’un magatzem de dades amb la informació integrada i amb processos de càlcul sobre aquestes dades, disponible per a tota l’organització, que proveeixi una imatge única i fidel de l’organització.

Informes: Disposició d’informes predissenyats i ad hoc per a tota l’organització, automatitzant les necessitats departamentals.

Quadres de comandament: Dashboards que mostren els indicadors de negoci rellevants per a la gestió de l’empresa i amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions.

Anàlisi: Disponibilitat d’un repositori connectat amb eines d’usuari, com l’Excel, que en facilitin l’apoderament i l’autonomia.

Machine Learning i Intel·ligència Artificial: Capacitat per disposar d’informació preparada per aplicar-hi processos d’aprenentatge automàtic o d’intel·ligència artificial, per al descobriment de patrons, tendències i qualsevol anàlisi més o menys complexa que es requereixi.

Business Activity Monitoring: Monitorització del negoci en temps real, amb la implementació de consoles i alerta que ajudin a la correcció de problemes en el moment que es produeixen i minimitzar pèrdues, maximitzar ingressos i/o millorar la satisfacció del client en minimitzar els errors.

Exportació de dades: Capacitat d’exportació de dades per cobrir necessitats d’integració amb altres sistemes o per facilitar l’enviament d’informació requerida per tercers.

Millora de la rendibilitat/maximització d’ingressos i reducció de costos: Optimitzant processos de negoci com: previsió de vendes, estimació de compres, compartir informació entre departaments, segmentació de clients, selecció de públic objectiu per a campanyes de màrqueting, millora de la cadena de subministraments, prevenció de l’abandó de clients, …

LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL:
UNA OPORTUNITAT PER GARANTIR EL FUTUR DE LA SEVA ORGANITZACIÓ

Contacteu amb nosaltres i us explicarem com impulsar i accelerar el procés cap a la Digitalització i Indústria 4.0 de la vostra PIME o empresa.

OFICINA BARCELONA

C/ Sardenya, 397-399  2º 5ª

08025 Barcelona

Tel. 934 874 260

E-mail: teasa@teasa.es

Web: www.teasa-tech.es

OFICINA BARCELONA

C/ Sardenya, 397-399  2º 5ª

08025 Barcelona

Tel. 934 874 260

E-mail: teasa@teasa.es

Web: www.teasa-tech.es

Copyright©Teasa 2023. Tots els drets reservats.