DIGITALITZACIÓ

GESTIÓ DE PROCESSOS (ERP, PLM,...)

DIGITALITZACIÓ

GESTIÓ DE PROCESSOS (ERP, PLM,...)

EL NOSTRE PRINCIPAL OBJECTIU

Millorar la qualitat dels processos de treball i el rendiment del negoci

Solucions de digitalització i/o automatització de processos de negoci i fluxos de treball relacionats amb els aspectes operatius o productius de la vostra empresa.

COM EL PODEM AJUDAR

Principals funcionalitats i serveis:

Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball a:

 • Administració i gestió: gestió administrativa, processos d´aprovació i autorització transaccions recurrents.

 • Comptabilitat i Finances: Gestió de pressupost, Comptabilitat i Comptabilitat Analítica, Comptes a cobrar i comptes per pagar, Conciliació bancària, Facturació, …

 • Compres i operacions: gestió amb proveïdors, gestió d’ordres i acords de compra.

 • Vendes: Gestió de comandes, Acords amb clients (ràpels, tarifes especials, …)

 • Magatzems i Inventari: Gestió de magatzems i de l’Inventari, Traçabilitat.

 • Logística: distribució, gestió de flotes i rutes.

 • Producció i MRP: Ordres de producció, Gestió de llistes de materials i rutes de fabricació, MRP.

 • Gestió de recursos i projectes.

 • Gestió de la qualitat.

 • Recursos Humans: gestió de recursos humans, nòmines, …

Integració:

 • Mitjançant API o Web Service per a la seva integració amb altres eines o tercers.

 • Processos automàtics de lectura i càrrega de dades entre aplicacions o sistemes externs.

 • Mitjançant RPA (Automatització robòtica de processos).

Actualitzable:

 • Solucions que s’adapten als canvis constants i evolució de la seva empresa.

Escalable:

 • Adaptables al creixement de l’empresa.

RPA/Automatització robótica de processos:

 • Robots de programari que interpreten la interfície de l’usuari de les aplicacions executant passos de manera idèntica a un usuari humà per dur a terme tasques repetitives com llegir correus, introduir factures, importar informació de la web, alimentar fulls de càlcul, etc.

Implantació de sistemes PLM (Product Lifecycle Management): :

 • És el procés de gestionar el cicle de vida complet des de la ideació, passant per disseny d’enginyeria i manufactura, fins al servei o rebuig. Els sistemes PLM es construeixen per integrar dades de productes amb processos i sistemes de negocis.

 • Els programaris PLM es poden utilitzar per al desenvolupament de nous productes o per a la millora dels ja existents, i permeten gestionar canvis durant el procés de fabricació, definir fluxos de treball o autoritzar/rebutjar avenços.

 • L’objectiu d’un PLM és gestionar de manera integrada el producte i processos generals d’una empresa, emmagatzemant tota la informació en un mateix suport.

Principals funcionalitats i serveis:

Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball a:

 • Administració i gestió: gestió administrativa, processos d´aprovació i autorització transaccions recurrents.

 • Comptabilitat i Finances: Gestió de pressupost, Comptabilitat i Comptabilitat Analítica, Comptes a cobrar i comptes per pagar, Conciliació bancària, Facturació, …

 • Compres i operacions: gestió amb proveïdors, gestió d’ordres i acords de compra.

 • Vendes: Gestió de comandes, Acords amb clients (ràpels, tarifes especials, …)

 • Magatzems i Inventari: Gestió de magatzems i de l’Inventari, Traçabilitat.

 • Logística: distribució, gestió de flotes i rutes.

 • Producció i MRP: Ordres de producció, Gestió de llistes de materials i rutes de fabricació, MRP.

 • Gestió de recursos i projectes.

 • Gestió de la qualitat.

 • Recursos Humans: gestió de recursos humans, nòmines, …

Integració:

 • Mitjançant API o Web Service per a la seva integració amb altres eines o tercers.

 • Processos automàtics de lectura i càrrega de dades entre aplicacions o sistemes externs.

 • Mitjançant RPA (Automatització robòtica de processos).

Actualitzable:

 • Solucions que s’adapten als canvis constants i evolució de la seva empresa.

Escalable:

 • Adaptables al creixement de l’empresa.

RPA/Automatització robótica de processos:

 • Robots de programari que interpreten la interfície de l’usuari de les aplicacions executant passos de manera idèntica a un usuari humà per dur a terme tasques repetitives com llegir correus, introduir factures, importar informació de la web, alimentar fulls de càlcul, etc.

Implantació de sistemes PLM (Product Lifecycle Management): :

 • És el procés de gestionar el cicle de vida complet des de la ideació, passant per disseny d’enginyeria i manufactura, fins al servei o rebuig. Els sistemes PLM es construeixen per integrar dades de productes amb processos i sistemes de negocis.

 • Els programaris PLM es poden utilitzar per al desenvolupament de nous productes o per a la millora dels ja existents, i permeten gestionar canvis durant el procés de fabricació, definir fluxos de treball o autoritzar/rebutjar avenços.

 • L’objectiu d’un PLM és gestionar de manera integrada el producte i processos generals d’una empresa, emmagatzemant tota la informació en un mateix suport.

RECURSOS I DOCUMENTACIÓ

VÍDEO DE L’ESDEVENIMENT ONLINE – WEBINAR

Estratègies per fer més rendibles els teus projectes

Posem a la teva disposició el vídeo complet del webinar que va tenir lloc el passat 24 de octubre de 2023 organitzat per Impulsatech en què parlem de les Solucions de digitalització i/o automatització de processos de negoci de teasa i de les principals causes per les quals els projectes tinguin retards, sobrecostos i com podem, des de la direcció de l’empresa, reenfocar la manera de plantejar i gestionar els projectes.

LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL:
UNA OPORTUNITAT PER GARANTIR EL FUTUR DE LA SEVA ORGANITZACIÓ

Contacteu amb nosaltres i us explicarem com impulsar i accelerar el procés cap a la Digitalització i Indústria 4.0 de la vostra PIME o empresa.

OFICINA BARCELONA

C/ Sardenya, 397-399  2º 5ª

08025 Barcelona

Tel. 934 874 260

E-mail: teasa@teasa.es

Web: www.teasa-tech.es

Copyright©Teasa 2023. Tots els drets reservats.