INDÚSTRIA 4.0

FABRICACIÓ ADDITIVA I IMPRESSIÓ 3D

INDÚSTRIA 4.0

FABRICACIÓ ADDITIVA I IMPRESSIÓ 3D

EL NOSTRE PRINCIPAL OBJECTIU

Fabricar productes al moment amb un model digital i sense necessitat de motlles

La impressió 3D i la fabricació additiva us permetrà assolir noves cotes d’eficiència operativa en els vostres processos de producció de prototips. I alhora millorar els costos i temps de fabricació.

COM EL PODEM AJUDAR

Fabricació aditiva

Equips i materials de fabricació 3D que permeten dissenyar i imprimir qualsevol tipus de prototip per validar les idees conceptuals de la vostra empresa.

La nostra metodologia permet cobrir les diferents necessitats tecnològiques de cada sector, tot garantint l’elecció del material correcte i el procés de fabricació additiva més adequada per a cada prototip, peça útil, recanvi o sèries de producció.d

Impressió 3D

Escàners i sistemes de metrologia 3D, programari i impressores 3D que li permeten dissenyar i imprimir qualsevol tipus de prototip per validar les idees conceptuals dels seus projectes.

Fabricació additiva

Equips i materials de fabricació 3D que permeten dissenyar i imprimir qualsevol tipus de prototip per validar les idees conceptuals de la vostra empresa.

La nostra metodologia permet cobrir les diferents necessitats tecnològiques de cada sector, tot garantint l’elecció del material correcte i el procés de fabricació additiva més adequada per a cada prototip, peça útil, recanvi o sèries de producció.

Impressió 3D

Escàners i sistemes de metrologia 3D, programari i impressores 3D que li permeten dissenyar i imprimir qualsevol tipus de prototip per validar les idees conceptuals dels seus projectes.

LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL:
UNA OPORTUNITAT PER GARANTIR EL FUTUR DE LA SEVA ORGANITZACIÓ

Contacteu amb nosaltres i us explicarem com impulsar i accelerar el procés cap a la Digitalització i Indústria 4.0 de la vostra PIME o empresa.

OFICINA BARCELONA

C/ Sardenya, 397-399  2º 5ª

08025 Barcelona

Tel. 934 874 260

E-mail: teasa@teasa.es

Web: www.teasa-tech.es

Copyright©Teasa 2023. Tots els drets reservats.